Actueel

Missie

In 2013 heeft de gemeente Castricum een bestemmingsplan Buitengebied Castricum vastgesteld, w.o. de gebiedsontwikkeling Zanderij Castricum. De strekking van dit meerjarenplan is ontwikkeling van natuur en bescherming van de Zanderij bezien vanuit cultuur/historische en natuurlijk/landschappelijke waarden. Ondanks de vaststelling van dit meerjarenplan wil het huidige gemeentebestuur aan de gemeenteraad voorstellen om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar ontwikkeling van een vakantiepark in het gebied Zanderij.
Zanderij
Wij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente zijn eigen bestemmingsplan niet serieus neemt en nu een haalbaarheidsonderzoek in wil stellen om economische en toeristische activiteiten op de Zanderij toe te staan. Opmerkelijk is ook dat de gemeente het haalbaarheidsonderzoek primair richt op de Zanderij. Het platform Behoud Bestemming Zanderij i.o. wil dat het vastgestelde bestemmingsplan wél serieus genomen wordt en dat een haalbaarheidsonderzoek m.b.t. toeristische bestemming over andere, niet beschermde, locaties zou moeten gaan. Daarom willen we een burger platform oprichten en duidelijk maken dat we niet alleen een tegenstem laten horen, maar ook, indien nodig, onze invloed willen laten gelden in bezwaar en beroep.

Middels deze website willen wij alle achtergrond informatie, relevante documentatie en nieuws beschikbaar maken. U kunt zich tevens aanmelden om nieuws updates te ontvangen of steun te betuigen.
U vindt ons ook op Facebook. Klik hier voor onze pagina.